لیست قیمت لوله و اتصالات نیوپایپ زیر قیمت کارخانه فروش تضمینی 66503797

همه چیز درباره نیوپایپ

لیست قیمت لوله نیو پایپ زیر قیمت کارخانه 66503797 و 09123364583

لیست قیمت تضمینی سال 1387  تلفن۶۶۵٠٣٧٩٧و ٠٩١٢٣٣۶۴۵٨٣

قیمت سامانه بارار

ابعاد

نام کا۶۶۵٠

کد کالا

ردیف

9400

1/2"

مغزی

10110

1

16690

3/4"

مغزی

10112

2

28290

1"

مغزی

10114

3

1530

3/4"*1/2"

تبدیل رو پیچ

10210

4

28290

3/4"*1"

تبدیل رو پیچ

10212

5

14660

1/2"

مغزی رو پیچ تو پیچ

10310

6

20890

3/4"

مغزی رو پیچ تو پیچ

10312

7

33600

1"

مغزی رو پیچ تو پیچ

10314

8

30870

1"*3/4"

تبدیل رو پیچ تو پیچ

10408

9

16380

3/4"*1/2"

تبدیل رو پیچ3/4" تو پیچ"1

10410

10

24360

3/4"*1"

تبدیل رو پیچ1" تو پیچ3/4"

10450

11

16270

1/2"

زانویی 90 درجه

10510

12

26770

3/4"

زانویی 90 درجه

10512

13

20970

1/2"

چیقی

10610

14

31460

3/4"

چیقی

10612

15

41470

1"

چیقی

10614

16

20580

1/2"

سه راهی

10710

17

30970

3/4"

سه راهی

10712

18

51970

1"

سه راهی

10714

19

90770

32*32*3/4"

سه راهی تبدیل

10762

20

69720

32*3/4"*3/4"

سه راهی تبدیل

10764

21

69240

3/4"*32*3/4"

سه راهی تبدیل

10766

22

46720

3/4"

سه راهی 45 درجه

10792

23

14490

16*1/2"

مهره و ماسوره

10810

24

20580

16*3/4"

مهره و ماسوره

10812

25

27300

20*1/2"

مهره و ماسوره

10813

26

25500

20*3/4"

مهره و ماسوره

10814

27

45150

25*3/4"

مهره و ماسوره

10816

28

38320

25*1"

مهره و ماسوره

10818

29

57590

32*1"

مهره و ماسوره

10819

30

6600

16*1/2"

حلقه و ماسوره

10850

31

9660

16*3/4"

حلقه و ماسوره

10852

32

10390

20*1/2"

حلقه و ماسوره

10853

33

10290

20*3/4"

حلقه و ماسوره

10854

34

16690

25*3/4"

حلقه و ماسوره

10856

35

18900

25*1"

حلقه و ماسوره

10858

36

26880

1/2"MT+1/2"FT

زانویی صفحه دار تو پیچ

10910

37

26930

1/2"MT+3/4"MT

زانویی صفحه دار رو پیچ

11010

38

33600

1/2"MT+1/2"FT

سه راهی 90 درجه صفحه دار تو پیچ

11110

39

35700

1/2"MT+3/4"MT

سه راهی 90 درجه صفحه دار رو پیچ

11210

40

33600

1/2"MT+1/2"FT

سه راهی صفحه دار تو پیچ

11310

41

35700

1/2"MT+3/4"MT

سه راهی صفحه دار رو پیچ

11410

42

29400

1/2"

سه راهی 90 درجه دیواری

11510

43

25720

1/2"

زانویی دیواری

11610

44

29400

1/2"

سه راهی دیواری

11710

45

41470

3/4"

چهار راه

11752

46

7190

1/2"

درپوش تو پیچ

11910

47

12600

3/4"

درپوش تو پیچ

11912

48

20470

1"

درپوش تو پیچ

11914

49

360

16mm

بست لوله

12110

50

380

20mm

بست لوله

12112

51

450

25mm

بست لوله

12114

52

710

32mm

بست لوله

12116

53

620

16mm

بست زوج لوله

12150

54

380

16mm

بست لوله خار دار

12160

55

1560

1/2"

درپوش پایه بلند پلاستیکی آبی

12210

56

1560

1/2"

درپوش پایه بلند پلاستیکی قرمز

12212

57

1840

3/4"

درپوش پایه بلند پلاستیکی آبی

12214

58

1840

3/4"

درپوش پایه بلند پلاستیکی قرمز

12216

59

2150

1"

درپوش پایه بلند پلاستیکی آبی

12218

60

2150

1"

درپوش پایه بلند پلاستیکی قرمز

12220

61

410

1/2"

درپوش پلاستیکی

12250

62

2100

673mm

صفحه نصب تک

12310

63

3730

153mm

صفحه نصب زوج

12410

64

6460

280mm

صفحه نصب زوج

12411

65

10290

500mm

صفحه نصب رادیاتوری

12412

66

37130

20*16

سه راهی تبدیل پرسی16

20740

67

36540

16*16

سه راهی تبدیل پرسی20

20742

68

39580

16*20

سه راهی تبدیل پرسی20

20744

69

40950

20*16

سه راهی تبدیل پرسی20

20746

70

46500

16*16

سه راهی تبدیل پرسی25

20748

71

49350

16*20

سه راهی تبدیل پرسی25

20749

72

55120

16*25

سه راهی تبدیل پرسی25

20750

73

55120

20*20

سه راهی تبدیل پرسی25

20752

74

60840

20*25

سه راهی تبدیل پرسی25

20754

75

78410

32*25

سه راهی تبدیل پرسی25

20756

76

75070

16*32

سه راهی تبدیل پرسی32

20758

77

79380

20*32

سه راهی تبدیل پرسی32

20760

78

79380

25*25

سه راهی تبدیل پرسی32

20762

79

90660

25*32

سه راهی تبدیل پرسی32

20764

80

182170

20*40

سه راهی تبدیل پرسی40

20770

81

187840

25*40

سه راهی تبدیل پرسی40

20773

82

179550

32*32

سه راهی تبدیل پرسی40

20776

83

207370

32*40

سه راهی تبدیل پرسی40

20779

84

247800

25*50

سه راهی تبدیل پرسی50

20782

85

255150

32*50

سه راهی تبدیل پرسی50

20784

86

270790

40*50

سه راهی تبدیل پرسی50

20786

87

438900

25*63

سه راهی تبدیل پرسی63

20790

88

453390

32*63

سه راهی تبدیل پرسی63

20792

89

467250

40*63

سه راهی تبدیل پرسی63

20794

90

28850

16*1/2"

زانویی صفحه دار تو پیچ پرسی

20910

91

34000

20*1/2"

زانویی صفحه دار تو پیچ پرسی

20914

92

28920

16*3/4"

زانویی صفحه دار رو پیچ پرسی

21010

93

35380

20*3/4"

زانویی صفحه دار رو پیچ پرسی

21014

94

36690

16*1/2"*16

سه راهی 90 درجه صفحه دار تو پیچ پرسی

21110

95

45000

20/1/2"*20

سه راهی 90 درجه صفحه دار تو پیچ پرسی

21114

96

36690

16*3/4"*16

سه راهی 90 درجه صفحه دار رو پیچ پرسی

21210

97

45090

20*3/4"*20

سه راهی 90 درجه صفحه دار رو پیچ پرسی

21214

98

37270

16*1/2"*16

سه راهی صفحه دار تو پیچ پرسی

21310

99

45000

20*1/2"*20

سه راهی صفحه دار تو پیچ پرسی

21314

100

36690

16*3/4"*16

سه راهی صفحه دار رو پیچ پرسی

21410

101

45120

20*3/4"*20

سه راهی صفحه دار رو پیچ پرسی

21414

102

38160

16*1/2"*16

سه راهی 90 دیواری پرسی

21510

103

45300

20*1/2"*20

سه راهی 90 دیواری پرسی

21514

104

29690

16*1/2"

زانویی دیواری پرسی

21610

105

32550

20*1/2"

زانویی دیواری پرسی

21614

106

38160

16*1/2"*16

سه راهی دیواری پرسی

21710

107

42940

20*1/2"*20

سه راهی دیواری پرسی

21714

108

11760

16mm

درپوش پرسی

21910

109

14300

20mm

درپوش پرسی

21912

110

19950

25mm

درپوش پرسی

21914

111

36750

32mm

درپوش پرسی

21916

112

49350

40mm

درپوش پرسی

21918

113

60840

50mm

درپوش پرسی

21920

114

81900

63mm

درپوش پرسی

21922

115

15490

16*1/2"

بوشن رو پیچ پرسی

30210

116

199000

20*1/2"

بوشن رو پیچ پرسی

30212

117

27400

20*3/4"

بوشن رو پیچ پرسی

30214

118

36400

20*1"

بوشن رو پیچ پرسی

30216

119

36430

25*3/4"

بوشن رو پیچ پرسی

30218

120

51640

25*1"

بوشن رو پیچ پرسی

30220

121

53650

32*1"

بوشن رو پیچ پرسی

30222

122

94860

32*11/4"

بوشن رو پیچ پرسی

30224

123

153820

40*11/4"

بوشن رو پیچ پرسی

30228

124

176930

50*11/2"

بوشن رو پیچ پرسی

30232

125

276150

63*2"

بوشن رو پیچ پرسی

30236

126

18580

16*1/2"

بوشن تو پیچ پرسی

30410

127

20680

20*1/2"

بوشن تو پیچ پرسی

30412

128

27930

20*3/4"

بوشن تو پیچ پرسی

30414

129

36230

20*1"

بوشن تو پیچ پرسی

30416

130

36330

25*3/4"

بوشن تو پیچ پرسی

30418

131

48260

25*1"

بوشن تو پیچ پرسی

30420

132

52440

32*1"

بوشن تو پیچ پرسی

30422

133

74550

32*11/4"

بوشن تو پیچ پرسی

30424

134

154140

40*11/2"

بوشن تو پیچ پرسی

30428

135

176400

50*1"1/2"

بوشن تو پیچ پرسی

30432

136

297000

63*2"

بوشن تو پیچ پرسی

30436

137

23300

16*1/2"

زانویی رو پیچ 90 پرسی

30510

138

313900

20*3/4"

زانویی رو پیچ 90 پرسی

30514

139

67980

(3/4"*1/2")2b

کلکتور

12512

140

107520

(3/4"*1/2")3b

کلکتور

12513

141

95440

(1"*1/2")2b

کلکتور

12522

142

134400

(1"*1/2")3b

کلکتور

12523

143

175350

(1"*1/2")4b

کلکتور

12524

144

218400

(1"*1/2")5b

کلکتور

12525

145

257250

(1"*1/2")6b

کلکتور

12526

146

342300

(1"*1/2")8b

کلکتور

12528

147

152190

(1"*3/4")3b

کلکتور

12533

148

217350

(1"*3/4")4b

کلکتور

12534

149

271950

(1"*3/4")5b

کلکتور

12535

150

356730

(11/4"*1/2")6b

کلکتور

12546

151

474600

(11/4"*1/2")8b

کلکتور

12548

152

544950

(11/4"*1/2")9b

کلکتور

12549

153

225750

(11/4"*3/4")3b

کلکتور

12553

154

293890

(11/4"*3/4")4b

کلکتور

12554

155

362250

(11/4"*3/4")5b

کلکتور

12555

156

435750

(11/4"*3/4")6b

کلکتور

12556

157

12600

3/4"

درپوش فلزی کلکتور

12591

158

16690

1"

درپوش فلزی کلکتور

12592

159

20940

11/4"

درپوش فلزی کلکتور

12594

160

19740

16*16

بوشن پرسی

20110

161

24990

20*20

بوشن پرسی

20112

162

38850

25*25

بوشن پرسی

20114

163

57960

32*32

بوشن پرسی

20116

164

119280

40*40

بوشن پرسی

20118

165

193200

50*50

بوشن پرسی

20120

166

306600

63*63

بوشن پرسی

20122

167

25200

20*16

بوشن تبدیل پرسی

20210

168

31000

25*16

بوشن تبدیل پرسی

20212

169

34650

25*20

بوشن تبدیل پرسی

20214

170

45150

32*20

بوشن تبدیل پرسی

20216

171

51970

32*25

بوشن تبدیل پرسی

20218

172

102900

40*25

بوشن تبدیل پرسی

20222

173

116550

40*32

بوشن تبدیل پرسی

20224

174

121800

50*32

بوشن تبدیل پرسی

20226

175

132820

50*40

بوشن تبدیل پرسی

20228

176

255150

63*40

بوشن تبدیل پرسی

20232

177

267750

63*50

بوشن تبدیل پرسی

20234

178

25050

16*16

زانوی 90 درجه پرسی

20510

179

33330

20*20

زانوی 90 درجه پرسی

20512

180

50400

25*25

زانوی 90 درجه پرسی

20514

181

65620

32*32

زانوی 90 درجه پرسی

20516

182

157440

40*40

زانوی 90 درجه پرسی

20518

183

235000

50*50

زانوی 90 درجه پرسی

20520

184

435750

63*63

زانوی 90 درجه پرسی

20522

185

148990

40*40

زانوی 45 درجه پرسی

20558

186

230580

50*50

زانوی 45 درجه پرسی

20560

187

435750

63*63

زانوی 45 درجه پرسی

20562

188

33390

16*16*16

سه راهی پرسی

20710

189

45150

20*20*20

سه راهی پرسی

20712

190

69190

25*25*25

سه راهی پرسی

20714

191

94250

32*32*32

سه راهی پرسی

20716

192

206530

40*40*40

سه راهی پرسی

20718

193

381780

50*50*50

سه راهی پرسی

20720

194

566890

63*63*63

سه راهی پرسی

20722

195

41940

25*3/4"

زانویی رو پیچ 90 درجه پرسی

30518

196

62370

32*1"

زانویی رو پیچ 90 درجه پرسی

30522

197

26930

16*1/2"

زانویی چپقی پرسی

30610

198

30420

20*1/2"

زانویی چپقی پرسی

30612

199

38160

20*3/4"

زانویی چپقی پرسی

30614

200

48190

25*3/4"

زانویی چپقی پرسی

30618

201

66570

32*1"

زانویی چپقی پرسی

30622

202

161850

40*11/2"

زانویی چپقی پرسی

30626

203

240970

50*11/2"

زانویی چپقی پرسی

30630

204

34000

16*1/2"*16

سه راهی تو پیچ پرسی

30760

205

40900

20*1/2"*20

سه راهی تو پیچ پرسی

30762

206

51000

20*3/4"*20

سه راهی تو پیچ پرسی

30764

207

52900

25*1/2"*25

سه راهی تو پیچ پرسی

30766

208

590000

25*3/4"*25

سه راهی تو پیچ پرسی

30768

209

80740

32*3/4"*32

سه راهی تو پیچ پرسی

30772

210

186900

40*3/4"*40

سه راهی تو پیچ پرسی

30776

211

257560

50*1"*50

سه راهی تو پیچ پرسی

30780

212

30240

16*1/2"

مهره و ماسوره پرسی

30810

213

43990

20*1/2"

مهره و ماسوره پرسی

30816

214

79560

25*3/4"

مهره و ماسوره پرسی

30820

215

107620

32*1"

مهره و ماسوره پرسی

30824

216

155920

40*11/4"

مهره و ماسوره پرسی

30828

217

198450

50*11/2"

مهره و ماسوره پرسی

30836

218

2380

16mm

حلقه استیل اتصال پرسی

40110

219

3460

20mm

حلقه استیل اتصال پرسی

40112

220

6740

25mm

حلقه استیل اتصال پرسی

40114

221

7700

32mm

حلقه استیل اتصال پرسی

40116

222

1118

40mm

حلقه استیل اتصال پرسی

40118

223

14120

50mm

حلقه استیل اتصال پرسی

40120

224

20970

63mm

حلقه استیل اتصال پرسی

40122

225

150

16mm

اورینگ

40210

226

290

20mm

اورینگ

40212

227

310

25mm

اورینگ

40214

228

440

32mm

اورینگ

40216

229

480

40mm

اورینگ

40218

230

720

50mm

اورینگ

40220

231

1190

63mm

اورینگ

40222

232

190

1/2"

اورینگ

40230

233

310

3/4"

اورینگ

40232

234

450

1"

اورینگ

40234

235

7850

16*1/2"

مهره

47108

236

9400

16mm

لوله نیو پایپ

91216

237

12520

20mm

لوله نیو پایپ

91620

238

19900

25mm

لوله نیو پایپ

925

239

28600

32mm

لوله نیو پایپ

92632

240

83500

40mm

لوله نیو پایپ

93240

241

99590

50mm

لوله نیو پایپ

94150

242

140590

63mm

لوله نیو پایپ

95163

243

 

16mm

فوم سفید

 

244

 

20mm

فوم سفید

 

245

 

25mm

فوم سفید

 

246

 

32mm

فوم سفید

 

247

 

40mm

فوم سفید

 

248

 

50mm

فوم سفید

 

249

 

63mm

فوم سفید

 

250

 


به پرشین بلاگ خوش آمدید

بنام خدا

كاربر گرامي

با سلام و احترام

پيوستن شما را به خانواده بزرگ وبلاگنويسان فارسي خوش آمد ميگوييم.
شما ميتوانيد براي آشنايي بيشتر با خدمات سايت به آدرس هاي زير مراجعه كنيد:

http://help.persianblog.ir براي راهنمايي و آموزش
http://news.persianblog.ir اخبار سايت براي اطلاع از
http://fans.persianblog.ir براي همكاري داوطلبانه در وبلاگستان
http://persianblog.ir/ourteam.aspx اسامي و لينك وبلاگ هاي تيم مديران سايت

در صورت بروز هر گونه مشكل در استفاده از خدمات سايت ميتوانيد با پست الكترونيكي :
support[at]persianblog.ir

و در صورت مشاهده تخلف با آدرس الكترونيكي
abuse[at]persianblog.ir
تماس حاصل فرماييد.

همچنين پيشنهاد ميكنيم با عضويت در جامعه مجازي ماي پرديس از خدمات اين سايت ارزشمند استفاده كنيد:
http://mypardis.com


با تشكر

مدير گروه سايتهاي پرشين بلاگ
مهدي بوترابي

http://ariagostar.com
نویسنده : پرشین بلاگ : ۱۱:٢٧ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٧/۱٢/۱۳
Comments نظرات () لینک دائم